Καταστατικό εταιρείας

 

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός, επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ», με έδρα στην Αθήνα και έτος ίδρυσης το 2013 o οποίoς  θα διέπεται στο εξής από το παρακάτω Καταστατικό, και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

διαβάστε το καταστατικό της εταιρείας »